LR Veselības ministrija aicina izglītības iestādes pieteikties nodarbībām “Programmas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem” ietvaros

Programmas ietvaros kopumā šogad visā Latvijā ir plānots novadīt 1200 bezmaksas izglītojošos pasākumus, kuru mērķauditorija ir pirmsskolas vecuma bērni no 4 gadu vecuma un sākumskolas 1.-2. klases, tai skaitā bērni ar īpašām vajadzībām.

“Programma pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem” tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Id.Nr.9.2.4.1/16/I/001)ietvaros un tā ilgs līdz 2018.gada decembrim.

Lai pieteiktos nodarbībām, aicinām sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi projekts@tirizobi.lv, norādot:

- mācību iestādes nosaukumu, adresi,

- kontaktpersonu  (e-pasta adrese, tālruņa nr.),

-grupiņu (klašu) skaitu atbilstoši vecumposmam, kopējo bērnu skaitu, kuri plānoti dalībai nodarbībās,

- vai tā ir speciālā mācību iestāde,

-vai iestādē ir mazākumtautības vai bilingvālas grupiņas.

Plašāka informācija www.tirizobi.lv