Pedagogiem

2018. gadā Veselības ministrija  programmas pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem ietvaros ir izstrādājusi metodisko ieteikumu materiālu, lai pedagogiem sniegtu praktiskus padomus, izstrādājot nodarbību saturu par mutes dobuma un zobu veselības veicināšanā, kā arī,lai sekmētu labu sadarbību ar bērnu vecākiem. Integrējot mācību procesā šajā materiālā apskatītās tēmas, pedagogs tiešā mērā var veicināt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu mutes dobuma un zobu veselību. 

“Programma pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem un bērniem par mutes veselību un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem” tiek īstenota un finansēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Id.Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

Metodiskie ieteikumi pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem darbā ar bērniem par mutes dobuma un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem

Audio uzdevumu grāmata vājredzīgiem vai neredzīgiem bērniem

2015. gadā bērnu mutes dobuma un zobu veselības kampaņas „Man ir tīri zobi” ietvaros ir izstrādāts metodiskais materiāls sākumskolas 1.–2. klašu pedagogiem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātājiem, aicinot mācībspēkus ikdienas darbā biežāk iekļaut tēmas par bērnu mutes dobuma un zobu veselības profilaksi. Metodiskais materiāls ietver informāciju ar 6 nodarbību aprakstiem, ko papildina vizuāli uzskates materiāli. Metodiskais materiāls var kalpot kā palīglīdzeklis pedagogiem, lai mācību procesā ar pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem un vispārējās izglītības iestāžu 1. un 2. klases skolēniem integrētu tēmu par bērnu mutes dobuma un zobu veselību.

Metodiskais materiāls pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un sākumskolas 1. un 2. klases pedagogiem par bērnu mutes dobuma un zobu veselību

Attēli, shēmas, materiāli izprintēšanai

Kā palīdzēt bērnam ar īpašām vajadzībām apgūt pareizu zobu tīrīšanu?

 

Semināra materiāli par mutes un zobu veselību

Lekcija: Mutes un zobu veselība

Lekcija: Uztura paradumu ietekme uz mutes dobuma un zobu veselību

Semināru video pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem pieejami šeit - 1.lekcija2.lekcija