Veselības ministrija uzsāk pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem programmu zobu, mutes veselības veicināšanai

2018. gadā LR Veselības ministrija uzsāk īstenot “Programmu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem”. Programmas mērķis ir veicināt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu mutes dobuma un zobu veselību, to saistot ar uztura paradumu ietekmi, kā arī motivējot pareizi un regulāri tīrīt zobus.

Projekta ietvaros tiks novadītas 1200 bezmaksas nodarbības visā Latvijā. Mērķauditorija ir pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi no 4 gadu vecuma un 1. – 2. klašu izglītojamie, tai skaitā izglītojamie ar īpašām vajadzībām.

Īpaši aicinām nodarbībām pieteikties tās izglītības iestādes, kuras apmeklē bērni ar redzes, dzirdes, garīgās attīstības traucējumiem vai invaliditāti. Šīm izglītības iestādēm nodarbības tiks plānotas ārpus rindas.

 

Nodarbības laikā uzsvars tiks likts uz šādām tēmām:

  • Kādi ir veselīga uztura pamatprincipi, kas jāievēro ikdienā?

  • Kādi produkti kaitē zobiņiem un kas ir veselīgas uzkodas?

  • Pareiza zobu kopšana.

Pēc nodarbības bērni saņems zobu suku, dvielīti, kā arī informatīvu materiālu par pareizu mutes dobuma un zobu kopšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem, kas pielāgots atbilstoši bērnu vecumam un vajadzībām, tai skaitā bērniem ar īpašām vajadzībām.

Programma pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem” tiek īstenota un finansēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Id.Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros un tā ilgs līdz 2018. gada decembrim.

Lai pieteiktos nodarbībām, lūdzu sūtīt pieteikumu elektroniskā veidā uz e-pasta adresi projekts@tirizobi.lv , norādot:

- mācību iestādes nosaukumu, adresi,

- kontaktpersonu (e-pasta adrese, tālruņa nr.),

- grupiņu (klašu) skaitu atbilstoši vecumposmam, kopējo bērnu skaitu, kuri plānoti dalībai nodarbībās,

- vai ir speciālā mācību iestāde,

- vai ir mazākumtautības vai bilingvālas grupiņas.

Kā arī pievienojot bērnu, kuri piedalīsies nodarbībā, sarakstu, iekļaujot katra bērna vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, mēnesi, gadu.

 

Tāpat informējam, ka papildus ESF projekta ietvaros 2018. gadā tiks īstenota arī Programma pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem par pareizu un regulāru mutes higiēnu, veselīga uztura pamatprincipiem zobu veselības saglabāšanā. Plašāka informācija par pieteikšanos vēl sekos.